شمخانی: گام دوم کاهش تعهدات از ۱۶تیر آغاز می شود

الف
در حال انتقال به منبع خبر