اختلاف حسینی و مظاهری بالا گرفت؛ رشید تمرین را با عصبانیت ترک کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری