بازدید مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش دکتر سالاری: پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و تدوین گایدلاین ها از مهمترین برنامه های حوزه درمان است

الف
در حال انتقال به منبع خبر