سرمایه گذاران روسی و چینی در شهریار منطقه گردشگری می سازند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری