تنش و درگیری در جهان به سود ترامپ است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری