روند اخذ رای در برخی حوزه های انتخاباتی تا ساعت ۲۰ تمدید شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری