پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد از کارآفرینی برای بزهکاران تا رسیدگی به مشکلات صنایع پایین دستی

خبر طلایی
در حال انتقال به منبع خبر