شلیک موشک بالستیک به فرودگاه جیزان عربستان

مشرق نیوز
در حال انتقال به منبع خبر