بارش در 22 استان کمتر از میانگین سالانه

عصر ایران
در حال انتقال به منبع خبر