سفیر عراق: آمریکا اجازه ندارد از خاک ما برای هر اقدامی علیه ایران استفاده کند

تیک
در حال انتقال به منبع خبر