طنز/ ما بیشتر از همه پیشرفت داشتیم!

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir