ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی به سال ۱۴۰۰ موکول شد

اسماعیلی خبر داد: ما هم اکنون در کمیسیون اجتماعی بر طرح ساماندهی کارکنان دولت کار می کنیم که سال آینده به نتیجه می رسد. تلاش داریم نیروهای قراردادی را به نیروهای پیمانی و نیروهای شرکتی را به نیروهای قراردادی تبدیل کنیم و در یک زمان ۳ تا ۵ ساله تبدیل به نیروهای پیمانی و رسمی آزمایشی شوند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir