فیلم/ردپای تجمل گرایی در ایستگاه آخر!

از نصب سنگ‌های مزار ۴۰ میلیون تومانی با تصاویر غیرمتعارف از بانوان تا ساز و آوازهای آزادانه و بی‌ضابطه؛ حکایت این روزهای مراسم ختم و کفن و دفن است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir