با سهم ۱۵ درصدی از کل قراردادها خانه های ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیونی در صدر معاملات مرداد قرار گرفتند

نخست نیوز
در حال انتقال به منبع خبر