گزارش: برگزاری کنگره "اعتماد ملی" در غیاب چهره های شاخص؛ کدام اعضای "حزب" کنگره را تحریم کردند؟ + جدول

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر