آیا توافقات روسیه-ترکیه درباره منطقه ادلب سوریه تا به آخر قابل اجراست؟

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر