خروج ۲ هزار شتر از تالاب هامون

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر