محسنی‌اژه‌ای: پزشکی قانونی جاذبه‌ای برای ورود افراد جدید ندارد

معاون اول قوه قضائیه گفت: سختی کار پزشکی قانونی به گونه‌ای است که نه تنها جاذبه‌ای برای ورود افراد جدید ندارد حتی در مواردی دافعه نیز دارد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir