قاضی در ساخت یا انتشار مستند بیراهه نقشی نداشت

روزنامه مردم سالاری
در حال انتقال به منبع خبر