مسؤولان استان نمی خواهند زاینده رود احیا شود/ وجود گوش شنوا در بین مسؤولان برای خواسته های قانونی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری