در سال زراعی جاری سطح زیر کشت زعفران در بهار به ۱۶ هکتار رسید

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری