کمبود ذخایر خونی در یزد نداریم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری