محبت سگ به اسبی که با او بزرگ شده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری