ظریف: اروپا، بقایای برجام را به ترامپ فروخت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری