سازمان ملل: کشته شدن ۱۱ غیرنظامی در ولایت پکتیا را بررسی می کنیم

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر