حیف از سبزوار؛ نَماینده هم باشند، نُماینده نیستند!

آن که سیلی می‌زند و آن که رسانه‌ای ها را شعبان بی مخ می‌خواند اگر هم به لحاظ سیاسی و با همان آرای اندک و در انتخابات غیر رقابتی نماینده به حساب آیند، نُمایندۀ فرهنگ و تمدن آن خطه نیستند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir