مشارکت ۵۰۰ فعال دانش‌بنیان و خلاق در نشان ایرانی ۲ ایران‌ساخت

کسب و کار‌های دانش بنیان و خلاق از طرح نشان" ایرانی ۲ ایران ساخت" که با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان آغاز شد، استقبال کردند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir