آیا احمدی نژاد واقعا تهدید به ترور شده است؟

داستان احمدی نژاد این روزها هر روز دارد عجیب تر روز قبل می شود. جالب تر آن است که محمود و دوستانش همان تیم یکدست قدیمی هستند و جوانفکر در این بین میدان داری می کند. البته باید هم سنگ تمام بذارد چرا که رئیس جمهور وقت او را خط قرمز خود خواند و انصافا نشان داد دل شیر دارد. اما در سوی دیگر منتقدین احمدی نژاد ترمز بریده اند و او را تهدید به قتل کرده اند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir