خداحافظی افشانی از شهرداری قطعی شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری