مشکلات دفتر چه‌ های بیمه در خدمات درمانی تامین اجتماعی /کرمان

مدتی می‌شود که تامین اجتماعی استان کرمان خدمات درمانی خودرا فقط با اخذ کد ملی ارائه می‌دهد، اما این طرح با مشکلاتی روبرو شده است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir