برنامه وزارت علوم برای افزایش میزان وام مسکن اساتید در سال جاری

سرپرست معاونت اداری- مالی وزارت علوم از افزایش میزان وام مسکن اساتید خبر داد و گفت: مذاکراتی با بانکها داشتیم که درصدد افزایش وام مسکن هستیم، ولی هنوز میزان آن مشخص نیست. محمد حسین امید در گفتگو با مهر گفت: میزان وام مسکن اساتید طی این سال ها رشد داشت. در سال ها ی گذشته میزان وام مسکن اساتید حدود ۴۰ میلیون تومان بود که در این سال ها به ۱۰۰ میلیون تومان رسید که باز هم این میزان نیز کافی نیست.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir