زلزله چهار و دو دهم ریشتری در یزد

در حال انتقال به منبع خبر