خودروهای بی توجه به طرح محدودیت تردد، جریمه و توقیف می شوند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری