معاون وزیر بهداشت مرکز پایش مراقبت های درمانی سمنان را افتتاح کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری