اشاره به مشارکت مردم در کاهش آلودگی هوا، انداختن تو‍‍پ به زمین آنان است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
"نهال آبادی"
لوگوی ایرنا ایرنا . . ( ۱۸)