معمارزاده:‌ پرسپولیس در مهره‌های تهاجمی باکیفیت کمبود دارد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری