پیش بینی کاهش 20 درصدی قیمت مسکن/ اتفاق بد برای بازار نفت/ گرانی 500 درصدی پیاز و سیب زمینی/ ثبات نسبی قیمت ها و تداوم رکود در بازار خودرو

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر