اجرای پروژه های متعدد در مسیر خدمت رسانی به سرمایه انسانی نفت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری