جمهوری آذربایجان استخراج گاز طبیعی در خزر را 7 برابر افزایش داد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری