اروپا می تواند تحریم های یکجانبه دارویی و تجاری مردم ایران را بشکند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری