هماهنگ کننده قتل «خاشقجی» از نزدیکان «بن سلمان» اعلام هویت شد

الف
در حال انتقال به منبع خبر