انتخاب دو طرح برگزیده از ساوه در دومین جشنواره خدمت خادمیاران رضوی

ایسنا/مرکزی مسئول کانون مرکزی خدمت رضوی شهرستان ساوه از انتخاب دو طرح برگزیده این شهرستان در دومین جشنواره خدمت خادمیاران رضوی خبر داد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir