چرا عبارت «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی نیامد؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری