جدال فردوس قم برای قهرمانی

نوجوانان فوتسالیست فردوس قم از امروز برای کسب عنوان قهرمانی با مدعیان قهرمانی جدال می کند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir