400 میلیارد تومان برای کاهش تصادفات و مرگ و میر اختصاص یافت

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir