امضا تفاهم نامه شهرداری اصفهان با شهرک علمی و تحقیقاتی

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir