فارس‌من| کارکنان کارگزاری‌های تامین اجتماعی:با حذف دفترچه‌های درمانی امنیت شغلی نداریم/3هزار نفر در آستانه تعدیل

تعدادی از کارکنان کارگزاری‌های با اشاره به حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه تامین اجتماعی گفته‌اند که با کم‌شدن خدمات، امنیت شغلی نداریم و با بیکاری رو‌به رو شده‌ایم.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir