سازمان بهزیستی متولی حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی است/ ۱۸۰ پایگاه آماده دریافت زکات فطریه مردم کرمانشاه

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری