حجم مبادلات تجاری در کردستان سال گذشته 12 درصد افزایش یافت

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر