در مصاحبه با محمد علی بصیری مطرح شد؛ منافع جمهوری اسلامی با ترکیه در این راستا تا حدودی منطبق است / در نهایت این درگیری ها به نفع دولت های غربی و کارخانه های اسلحه سازی تمام خواهد شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری